Itt vagyunk:Felvételizőknek > Alapképzésben meghirdetett szakok > Információk a SZOCIÁLIS MUNKA képzésről


Információk a SZOCIÁLIS MUNKA képzésről

 

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán, Jászberényben a szociális munka BA képzésben a komplex társadalomtudományi, pedagógia és pszichológia alapok biztosítása után a leendő munkavállalók képesek lesznek ok-okozati összefüggések feltárására, rendszerben való gondolkodásra, a társadalmi jelenségek átlátására. A segítő szakmához is kapcsolódó diplomával speciális, a munkaadók által leginkább igényelt készségekre (pl. tolerancia, empátia, monotóniatűrés, fegyelmezettség, lojalitás, problémamegoldás) kompetenciákra tesznek szert a hallgatók.

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Olyan képzést biztosítunk, amellyel lehetséges az erőforrások jobb és integráltabb felhasználása a munkaerő-piaci és foglalkoztatási rendszerrel, valamint a társterületekkel (pl. bűnmegelőzés, ifjúságvédelem, szociális informatika, neveléstudomány, társadalomfejlesztés). Ezen ismeretek megfelelnek az európai képzési tartalmaknak, így megfelelő nyelvtudás mellett jól alkalmazhatók az EU-s országokban is, valamit itthon a vidéki térségek népességmegtartó képességének javításában és a képességmegtartó népesség kialakításában.

Mindezek mellett az interaktív tanár-hallgatói kapcsolatok, a lemaradóknak, illetve az új belépőknek szóló tutori/mentori segítség és a szakmához kapcsolódó hallgatói munkalehetőségek segíthetik azt, hogy a jászberényi szakválasztás mindenkinek sikeres mobilitási útja legyen az MA szakok és a munka világa irányába.

 

Gyakorlati információk felvételizők számára:

A felvételi vizsgatárgyak közül a középszintű érettségivel jelentkezőknek kettőt kell megjelölniük, legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.
Választható vizsgatárgyak:
Magyar, Matematika, Társadalomismeret, Történelem, Idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

A Kar a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező számára a korábbi felsőfokú tanulmánya(i) után egységesen 200 pontot ad, függetlenül az oklevél minősítésétől és az emelt szintű érettségi követelménytől eltekint. Bővebb információ itt .

A képzésről a felvi.hu oldalon további információkat talál. 

 

További információ a képzéssel kapcsolatban: 

Dr. Furcsa Laura: Furcsa.Laura@abpk.szie.hu

Telefon:  06/57/502-467

A Dokumentumok menüpont alatt található a szociális munka szak mintatanterve, a képzési és kimeneti követelmények, további tájékoztató és az aktuális órarend. 

Angol nyelvű tájékoztató a képzésről: Social Work.

 

Találkozzunk Jászberényben!

 

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

EMELT SZINTŰ

TÁRSADALOMISMERET

ÉRETTSÉGIRE

 

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara (Jászberény) emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamot indít TÁRSADALOMISMERET tantárgyból.

 

A karunkon induló Szociális munka és Informatikus könyvtáros szakokra megfelelő ez a típusú érettségi. Emellett más intézményekben elfogadják egyéb társadalomtudományi képzéseken, például nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, politológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia szakokon. Tanfolyamunkon a társadalomismeret és pszichológia témákat tekintjük át.

A tanfolyam időtartama: 40 óra (8-szor 5 órás blokkokban péntek délután vagy szombat délelőtt) 2015. február és április között.

A tanfolyam díja: 20.000 Ft, mely magában foglalja egy próbateszt megírását és kiértékelését. Részletfizetésre is van lehetőség.

A tanfolyam ingyenes, ha felvételi jelentkezési lapján igazolja, hogy intézményünket jelölte meg első helyen.

További információ és jelentkezés: Furcsa.Laura@abpk.szie.hu e-mail címen vagy 57/502-473 telefonszámon. 

 

HASZNOS WEBOLDALAK A TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ: 

 
A 2015-ös emelt szintű szóbeli tételsor:    

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2015majus/tarsism_emelt_szob_temakorok_2015maj.pdf

A Társadalomismeret emelt szintű érettségi vizsgáról további információ:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tarsadalomismeret_vk.pdf

A Társadalomismeret vizsga részletes leírása: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/tarsadalomismeret_vl.pdf

A 2014. májusi feladatsor és javítási útmutatója: 

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2014tavasz_emelt/e_tars_14maj_fl.pdf

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2014tavasz_emelt/e_tars_14maj_ut.pdf

Társadalomismeret kerettanterv (fontos fogalmak): 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/korrekturas/gimnazium/g16_tarsadalomismeret.doc

Korábbi vizsgaidőszakok vizsgaanyagai - vizsgatárgyak szerint

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent/!DARI_ErettsegiFeladatsorok/oh.php?id=erett_ut_reszlet

Online társadalomismeret tankönyvek: 

http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=107

http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=108

Online pszichológia tankönyv:

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/index.html

Társadalomismeret anyagok a zanza.tv-n:

http://zanza.tv/tarsadalomismeret

 Fogalmak az érettségi témakörökhöz:

 http://erettsegi.ucoz.hu/publ/tarsadalomismeret_temakorok_kovetelmenyek/fogalmak_az_erettsegi_temakorokhoz/9-1-0-7

Az esszéfeladatról általában:

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi-maskent/tartalom

 

Szakmai anyagok letölthető gyűjteménye (szociális munka):

 http://www.macsgyoe.hu/letoltesek/szakmai_anyagok_kiadvanyok/2010-05-18/szakmai_anyagok_letoltheto_gyujtemenye.html


 

 

NÉHÁNY ÉRV JÁSZBERÉNY MELLETT / MIÉRT VÁLASSZA A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZOCIÁLIS KÉPZÉSÉT? 

 

►mert gyakorlatorientált képzést biztosít;

►mert a globális világban képes lesz a társadalmi jelenségek átlátására;

►mert megtanul projektet, pályázatot írni és menedzselni, közösségek és egyének gondjait kezelni, orvosolni;

►mert részt tud venni országos és nemzetközi mozgalmakban, együttműködésekben, pályázatokban, Erasmus ösztöndíj segítségével külföldön végezhet tanulmányokat, szakmai gyakorlatot vagy ezek kombinációját egy képzési ciklusban max 12 hónap időtartamban;

►ha érdekli a vidékfejlesztés és a szociális munka, akkor egy költségtérítés mellett két képzés birtokába is juthat;

►mert kutathat, előadhat (Országos Tudományos Diákkör) és 7 félév után MA szakra is bejuthat;

►mert az interaktív tanár-hallgatói kapcsolatok, a lemaradóknak, illetve az új belépőknek szóló tutori/mentori segítség és a szakmához kapcsolódó hallgatói munkalehetőségek segíthetik azt, hogy a jászberényi szakválasztás mindenkinek siker legyen a Master szakok és a munka világa irányába;

►mert a karunkon ITK Origo nyelvvizsgát tehet; 

►mindezek mellett otthonos campusunk megfelelő teret biztosít a hallgatói sport-és közösségi kezdeményezéseknek (jégpálya, műfüves pálya, háromcsillagos kollégium, hallgatói szociális célú civil szervezetek).

 


Az Alföld társadalmi fejlesztésének motorja lehet

 
Vidékfejlesztő szociális munka képzés
 

A vidékfejlesztési szociális munka elnevezésű szakirányú továbbképzési, illetve leendő diplomásoknak szóló képzési program a vidéki társadalom számára képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit kezelik,
hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában.
Szakmaközi és multidiszciplináris képzésünk a vidéki/kistérségi humán közszolgáltatásokat hálózatként értelmezi, ezért programunk kulcsfogalma: a prevenció és a társadalmi párbeszéd, együttműködés javítása.
Képzésünk terve igazodik a Szent István Egyetem küldetéséhez, erősíti a szakmák/tudományok együttműködését és a munkaerőpiaci véleményeket hatékonyan vonja be a felsőoktatás világába, illetve segíti azt a szándékot, amellyel a szociális képzésbe erősebb (jobban látható) profilt teremt.

 A Dokumentumok menüpont alatt található a vidékfejlesztő szociális munka szakirányú továbbképzés mintatanterve.

További tájékoztatót és jelentkezési lapot a Szakirányú továbbképzések menüpont alatt talál.

A képzésről a felvi.hu oldalon további információkat talál. 

  

 


Utak a tehetség előtt -

 Hallgatói vélemények a szakról, a jászberényi képzésről

 

Bakosi Tamás III. szociális munkás hallgató - nappali tagozat

,,Hangulatos Campus, barátságos környezettel egy gyönyörű városban, a Jászság szívében. Közvetlen kapcsolat a hallgatókkal, az oktatókkal, mely segíti a közös projektek, kutatások, rendezvények, bulik sikerét. Felszerelt előadók, kiválóan képzett oktatógárda, sokféleségre nyitott hallgatóság. Külföldi kapcsolatok általi tapasztalatcsere, utazások, csereprogramok. A Szent István Egyetem által biztosított kiváló minőség, univerzitás, a diplomám jó versenyképessége a munkaerőpiacon, gyakorlatorientált képzés! Életre szóló barátságok, kapcsolatok, tapasztalatok, élmények. Számomra ezeket jelenti a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara.”
 

Urbán László 2005-ben végzett szociálpedagógus hallgatónk; 2009-ben szociális munka Master diplomát szerzett a SOTE-n

,,A képzésben az oktatók nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a szociális szakma a hivatásunkká váljon. A főiskola négy éve alatt alkalmam nyílt arra, hogy magas szintű szakmai tudáshoz, valamint a szociális szakma műveléséhez szükséges készségekehez jussak hozzá. A külföldön eltöltött tanulmányutak kitágították a látókörömet és elmélyítették az ismereteimet a szakmában.A jelenlegi munkámban nagy hasznát veszem a Jászberényben megszerzett tudásnak, valamint úgy érzem, hogy "piacképes" diplomához jutottam.
Ha újra a pályaválasztáson gondolkodnék, ismét Jászberényt választanám!”

  

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu