TANÍTÓ SZAK
Négy éves képzés nappali tagozaton

 

A képzés célja: olyan pedagógusok képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi műveltségi terület (tantárgy) oktatási-nevelési feladatainak ellátására, valamint az 5-6. osztályban legalább egy, a diplomában megnevezett műveltségi területen az oktató-nevelő munkára. Ezt a műveltségi területet a hallgatók választják. A tanítói oklevéllel rendelkezők főképp az általános iskola alsó tagozatán, illetve a választott műveltségi területet oktatva 5-6. osztályban helyezkednek el.

A tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy ezen kívül rendkívül széles az a terület, ahol végzett hallgatóink dolgoznak (helyi média, tanácsadó cégek, reklámcégek, művészeti és mővelődési egyesületek stb.). Ez a széleskörű általános műveltséget adó, a pedagógia, a pszichológiai ismereteket preferáló, a kommunikációs képességeket a képzés egésze során intenzíven fejlesztő alapképzésnek köszönhető.

 

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A tanítóképzés nagyon széles műveltségi skálán fejleszti a hallgatók képességeit és készségeit. A képzés folytatható egyetemi (master) szakon és utána doktori képzésben. A pedagógia területén az ELTE-n, a műveltségterületi képzések alapján pedig az azoknak megfelelő egyetemi szakokon vagy egyéb pedagógusképzésekben. A képzéssel párhuzamosan kiegészítő szakok is
végezhetök, pl. drámapedagógus, fejlesztő pedagógus, sonder pedagógia /eltérő nevelési igényő tanulók pedagógiája/ a lemaradók és a tehetségek kezelésére.

Az alapdiploma mellett lehetőségek szakképesítések megszerzésére

A sokféle műveltségi terület lehetőséget ad a tananyag elsajátítása mellett különböző tanúsítványok és szakképesítések megszerzésére. Ezek birtokában különféle munkahelyeken (művelődési házakban, sportegyesületekben és az iskolákban is) a gyerekeknek szakköröket és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat vezethetnek. Ezek a lehetőségek a SZIE-ABK bármely szakán tanuló hallgatóra érvényes,  „C” tantárgyként meghirdetett tárgyakat a kar bármely szakán tanuló hallgatók választhatják.

Tanító szakon angol és német nyelvi műveltségterületi képzésre is lehet jelentkezni. A sikeres tudáspróba után, (szóbeli és írásbeli), az idegen nyelvi műveltségterületi képzésre bekerült hallgatók az első évfolyam első félévétől megkezdik tanulmányaikat, a többi műveltségi területhez viszonyítva magasabb óraszámban. A képzés során a tanítójelöltek olyan ismereteket, képességeket és készségeket szereznek, melyek birtokában képesek lesznek az angol és a német nyelv tanítására az általános iskola 1-6. osztályában. A diploma melléklete felsőfokú C-típusú nyelvvizsgával egyenértékű a választott nyelvből.

Az ember és társadalom műveltségi területet választó hallgatóknak lehetıségük van a honfoglaló magyarság harcművészetének megismerésére is, például az íjászat megismerésén, gyakorlásán keresztül. Ezt a stúdiumot „C” tantárgyként bármely szak hallgatói is felvehetik.

A tanító szak informatika műveltségterületen az alapképzéshez képest további 350 órában folyik – elsősorban a pedagógiai munkához, illetve a tanításhoz kapcsolódó – képzés. Tartalmában a felhasználói ismeretek részletesebb megismerése, illetve kiegészítése programozási-programozói ismeretekkel. Tapasztalat, hogy ezen a területen végzık az átlagnál jobb pozícióban vannak a munkaerő piacon, pedagógus vagy más munkaterületek vonatkozásában is.


A képzés fontosabb szakterületei:
    - Magyar nyelv és irodalom - Idegen nyelv (német, angol)
    - Ember és társadalom
    - Matematika
    - Természetismeret
    - Ének-zene
    - Vizuális nevelés
    - Technika, életvitel és háztartástan
    - Testnevelés
    - Informatika

 

SZIE specialitás a szakkal kapcsolatban: A műveltségterületi képzési mellett a szabadon választható képzési kínálat és szakképesítést megalapozó képzési formák (lovastúra-vezető, lovas asszisztens, virágkötő, népi fazekas, viselkedés- és mozgáskultúra, társastánc, íjászat, aerobik, labdajátékok: kosárlabda, kézilabda, röplabda és futbal).

 


 

Szak megnevezése: Tanító

Diploma megnevezése:
    - Tanító

 

Félévek száma: 8

 

Alapozó tárgyak: 48 kredit

Szakmai törzstárgyak: 165 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: 11 kredit

Összesen: 240 kredit

 

Gyakorlatok a teljes oktatási idő százalékában: 10,1%

 

Külső gyakorlatok (kredit/idő): 54/2,5 hónap

Szakdolgozat: 15 kredit

 


 

Elhelyezkedési lehetőség (társadalmi igény):

Oktatási és képzési intézmények, alapítványok, sport és szabad idő szolgáltatást nyújtó vállakozások

  


 

 

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu